Les suculentes són força populars en aquests dies. La seva petita mida ajuda aquells que potser tenen espai limitat per a les plantes d'interior.